Julehjælp

Julehjælp


# Ukategoriseret
Publish date Udgivet torsdag d. 1. august 2019, kl. 00:30

Østervold Sogns Legat til Minde om Toldassistent Ussing og Hustru Helene Ussing og om Fru Ingeborg Hansen.

 

Legatet har som formål, at yde huslejehjælp til værdige og trængende enlige personer, fortrinsvis kvinder boende i byggeforeningshuse i Esajas Sogn (Østervold Sogn).

 

Findes der ikke længere ansøgere nok af nævnte kategori, kan der ydes støtte til velgørende formål af anden art til værdige og trængende enlige personer, fortrinsvis kvinder, boende i Esajas Sogn (Østervold Sogn).

 

At yde understøttelse til værdige og trængende enlige mennesker og/eller ægtepar, fortrinsvis med bopæl i Østervold Sogn.

 

Et antal legatportioner vil ved årets slutning være til rådighed. Ansøgning om at komme i betragtning ved uddelingen indsendes til Esajas Kirkes Menighedsråd, Kirkekontoret, Upsalagade 23, 2100 København Ø. Ansøgningsskema kan rekvireres på kirkekontoret eller nederst på denne side. På grundlag af indstilling fra kirkens præster beslutter menighedsrådet, hvilke ansøgninger der vil blive imødekommet.

 

Ansøgningen skal være kirkekontoret i hænde senest den 1. november 2020.


Ansøgningsskema kan hentes her