Fra flade til perspektiv – om treenighed og demokrati

Udgivet tor d. 1. aug 2019, kl. 00:15
Præstens klumme

af Michael Hemmingsen, sognepræst


Fra mur

til bord

Fra flade til perspektiv

Fra stenblokke til dug

Fra far til søn

Fra blod og omskæring

til brød og vin

Fra offer til frihed

Til ord

 

Ordene er kunstneren og teologen Hein Heinsens, fra værket Gud – trinitetsmaskinen. Værket beskriver og fortolker den grundtanke i kristendommen, at Gud ikke er en statisk størrelse som en flade eller en mur – eller en bog – men en relation, også kaldet treenigheden. Faderen, Sønnen og Helligånden. Troen, håbet og kærligheden. Korset, ankeret og hjertet. Jul, påske og pinse. De mange tretaller udtrykker det samme grundforhold: En relation, der bevæger sig ud over sig selv og dermed bevæger verden. For Hein Heinsen er treenigheden et værn mod tre forenklinger:

Fundamentalisme på den ene side, moralisme på den anden og sværmeri på den tredje.

Fundamentalisme fører til en lukket kultur, der er for megen fasthed og for lidt eksperiment og kærlig fantasi. Islam, paven og kristen fundamentalisme lever i en totalitær fortid. Faderfiguren er for stor.

Moralisme er uden Gudsøn for megen selvspejling, god tone og selvretfærdighed. Moralismen og humanismen savner lidenskab og den vilde fantasi. Moralismen glemmer døden.

Sværmeri og anden New Age er for megen løssluppen fantasi og for lidt krop og fasthed. ”Hvad følte du, dengang da….” er det oftest stillede spørgsmål i verdens medier. Jeget og dets følelser er i centrum. Det er sentimentalitet. Sentimentalitet, sværmeri og megen romantik savner form.

Kristendommen er livets mest plastiske formning, frihedens og gudsbespottelsens mulighed. Med andre ord: Det ensidige og bogstavelige er altid det letteste. Fladens vej til det flerdimensionelle er mere kompleks. Men også en gave til vores liv, ikke mindst vores liv med hinanden. Ifølge teolog Henrik Gade Jensen blev treenigheden en forudsætning for den vestlige verdens demokratier: en tredeling af magten: Jesus … insisterede på det ultimative: at være udtryk for den religiøse magtdeling. Han var Guds Søn. Og dermed en del af guddommeligheden. Ånden i kristendommen er magtdeling til gavn for fællesskabet, også selvom uddelegering muliggør misbrug eller utilsigtede følger. På samme måde i et demokratisk samfund. Staten kunne ligesom Gud stramme lovgivningen og begrænse friheden, og så ville antallet af onder blive reduceret kraftigt. Men det ville ske på bekostning af friheden og ansvaret … og kuldkaste den tredeling af magten, som vi mener udgør kernen i en demokratisk retsstat.

 

Matthæus-evangeliet, kap. 28, v. 16-20

Johannes-evangeliet, kap. 3, v. 1-15 samt kap. 16 og 17

Henrik Gade Jensen: Fundamentet for magtens tredeling blev lagt julenat. Kronik i Information 23. december 2017. Se www.information.dk

Hein Heinsen: Gud – om treenigheden. Uddrag af Gud – trinitetsmaskinen, Kbh. 2010. Se også www.trinitymachine.blogspot.co...

 

 

Traditionel skitsering af treenigheden på latin

 

 

 

 Hein Heinsen: Treenigheden. Bispegården i Nykøbing Falster

 


Ophavsret: