Orienteringsmøde for menighedsrådsvalg 2020

JUN
09

Orienteringsmøde for menighedsrådsvalg 2020


Tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 17:00
Malmøgade 14, 2100 København Ø

Der skal være valg til menighedsrådet tirsdag den 15. september 2020 og denne gang foregår det på en valgforsamling.

Der afholdes forud et orienteringsmøde tirsdag den 9. juni 2020, kl. 17.00, hvor menighedsrådet blandt andet orienterer om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.