Salon

Det stærke sind

Vi mennesker kan overkomme meget. De tre foredrag i foråret viser alle, hvilken styrke et menneske kan udvise når det konfronteres med sindssygen, sorgen og selvmordet. Alle foredragsholderne er endvidere bogaktuelle og vil ud fra deres seneste udgivelser tale om sindets skrøbelighed og styrke.

Ophavsret: