Søndagssaloner over Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger

Kierkegaard skrev Kjerlighedens Gjerninger i 1847. Bogen består af 18 taler, der hver især fremhæver væsentlige aspekter ved kærligheden på en provokerende og fornyende måde – selv den dag i dag. I fællesskab udbyder Christians og Esajas kirker i alt 6 saloner i 2020. De første tre finder sted i Christians kirke, de sidste tre i Esajas kirke. Det er Pia Søltoft, der er sognepræst ved begge kirker, der leder salonerne og står for det indledende oplæg.

 

Salonerne afholdes i umiddelbar forlængelse af søndagens gudstjeneste, der anslår temaet for den efterfølgende salon, som tager sit udgangspunkt i en tale fra Kjerlighedens Gjerninger. Talen vil være tilgængelig på begge kirkes hjemmeside og kan downloades og læses inden søndagssalonen.

 

Tilmelding er nødvendig på Billetto. Det koster 30 kr. at deltage.

12. januar:

https://billetto.dk/e/salon-over-kierkegaards-kjerlighedens-gjerninger-forste-tale-billetter-395189

23. februar:

https://billetto.dk/e/salon-over-kierkegaards-kjerlighedens-gjerninger-anden-tale-billetter-395190

22. marts:

https://billetto.dk/e/salon-over-kierkegaards-kjerlighedens-gjerninger-tredje-tale-billetter-395194

 

 

De tre saloner i foråret 2020 i Christians Kirke fordeler sig som følger:

 

Søndag den 12. januar

10.00-11.00  Gudstjeneste, der anslår dagens tema

11.00-11.30   Kaffe

11.30-12.00   Oplæg:  Hvordan kan man kende og genkende kærlighed?

En udlægning af den første tale: (I.) ’Kjerlighedens skjulte liv og dets Kjendelighed paa Frugterne’ som kan downloades her.

12.00-13.00 Samtalesalon i logerne på baggrund af fastlagte spørgsmål.

13.00- 13.30 Sandwich og opsamling

 

Søndag den 23. februar

10.00-11.00  Gudstjeneste, der anslår dagens tema

11.00-11.30   Kaffe

11.30-12.00   Oplæg: Kan kærlighed være pligt?

En udlægning af den anden tale: (II. A.) ’Du skal elske’ som kan downloades inden salonen på begge kirkers hjemmeside.

12.00-13.00 Samtalesalon i logerne på baggrund af fastlagte spørgsmål.

13.00- 13.30 Sandwich og opsamling

 

Søndag den 22. marts

10.00-11.00  Gudstjeneste, der anslår dagens tema

11.00-11.30   Kaffe

11.30-12.00  Oplæg: Hvem er min næste?

En udlægning af den tredje tale:  (II. B.) ’Du skal elske næsten’ som kan downloades inden salonen på begge kirkers hjemmeside.

12.00-13.00 Samtalesalon i logerne på baggrund af fastlagte spørgsmål.

13.00- 13.30 Sandwich og opsamling