Kierkegaard skrev Kjerlighedens Gjerninger i 1847. Bogen består af 18 taler, der hver især fremhæver væsentlige aspekter ved kærligheden på en provokerende og fornyende måde – selv den dag i dag. I fællesskab udbyder Christians og Esajas kirker i alt seks saloner i 2020. De første tre fandt sted i Christians kirke, de sidste tre finder sted i Esajas i efteråret. Det er Pia Søltoft, der er sognepræst ved begge kirker, der leder salonerne og står for det indledende oplæg.

 

Salonerne afholdes i umiddelbar forlængelse af søndagens gudstjeneste, der anslår temaet for den efterfølgende salon, som tager sit udgangspunkt i en tale fra Kjerlighedens Gjerninger. Talen vil være tilgængelig på begge kirkers hjemmeside og kan downloades og læses inden salonen.

 

Der er tilmelding for hver enkelt salon nedenfor, hvor man samtidig betaler de 30 kr. det koster.

 

Vel mødt til et efterår i Kierkegaards og kærlighedens selskab!