Tre næste saloner over Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger

Kierkegaard skrev Kjerlighedens Gjerninger i 1847. Bogen består af 18 taler, der hver især fremhæver væsentlige aspekter ved kærligheden på en provokerende og fornyende måde – selv den dag i dag. I fællesskab udbyder Christians og Esajas kirker i alt 6 saloner i 2020. De første tre fandt sted i Christians kirke, de sidste tre finder sted i Esajas til efteråret. Det er Pia Søltoft, der er sognepræst ved begge kirker, der leder salonerne og står for det indledende oplæg. 

 

Salonerne afholdes i umiddelbar forlængelse af søndagens gudstjeneste, der anslår temaet for den efterfølgende salon, som tager sit udgangspunkt i en tale fra Kjerlighedens Gjerninger. Talen vil være tilgængelig på begge kirkes hjemmeside og kan downloades og læses inden salonen. 

 

Der bliver tilmelding på Esajas Kirkes hjemmeside. 

 

 

De tre saloner i efteråret 2020 fordeler sig som følger: 

 

Søndag den 20 september 

10.00-11.00   Gudstjeneste 

11.00-11.30   Kaffe 

11.30-12.00   Oplæg:  Hvordan handler jeg som min næstes næste? 

En udlægning af den første tale: Fjerde tale, første følge (II. C.) ’Du skal elske næsten’ 

som kan downloades inden salonen på begge kirkes hjemmeside. 

12.00-13.00   Samtalesalon ved bordene på baggrund af fastlagte spørgsmål, mens vi spiser sandwich. 

13.00-13.30   Opsamling 

 

Søndag den 25 oktober 

10.00-11.00   Gudstjeneste 

11.00-11.30   Kaffe 

11.30-12.00   Oplæg: Gives der en kristen etik? 

En udlægning af den anden tale: Femte tale, første følge (III. A.) ’Kjerlighed er Lovens Fylde’ som kan downloades inden salonen på begge kirkes hjemmeside. 

12.00-13.00   Samtalesalon ved bordene på baggrund af fastlagte spørgsmål mens vi spiser en sandwich 

13.00-13.30   Opsamling 

 

Søndag den 15. november 

10.00-11.00   Gudstjeneste 

11.00-11.30   Kaffe 

11.30-12.00   Oplæg: Hvilken rolle spiller samvittigheden i menneskelivet? 

En udlægning af den tredje tale: Sjette tale, første følge (III. B.) ’Kjerlighed er Samvittighedens Sag’ som kan downloades inden salonen på begge kirkes hjemmeside. 

12.00-13.00   Samtalesalon ved bordene på baggrund af fastlagte spørgsmål mens vi spiser en sandwich. 

13.00- 13.30   Opsamling 

 

 

Vel mødt til et efterår i Kierkegaards og kærlighedens selskab!