Sogneindsamling

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 2020

Søndag den 8. marts kl. 11.30-15

Mødested i Lille Sal kl. 11

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle sammen. Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande.

I disse lande er der brug for konkret hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser. Hjælp til at overkomme de orkaner, der kun bliver voldsommere og voldsommere år for år. Her rammer forandringerne ikke kun fremtidens, men også nutidens børn.

Hvis du har lyst og mulighed for at være med til at samle penge ind, så henvend dig gerne nu til kirkens kontor (se  under kontakt). Men du kan også bare møde op på dagen.

Man kan læse mere på Folkekirkens Nødhjælps indsamlingsside https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling